المپیاد کامپیوتر

ترکیبیات,برنامه نویسی,گراف,الگوریتم , و کلا کامپیوتر

المپیاد کامپیوتر

ترکیبیات,برنامه نویسی,گراف,الگوریتم , و کلا کامپیوتر

المپیاد کامپیوتر

۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۲ ثبت شده است

لیست سایت های مفید المپیاد رو براتون آماده کردم .برای دیدن به ادامه بروید.(بروزش کردم1392/1/9)

  • محمدصادق دهقان نیری

برای اینکار شما باید کتابخانه<ctime>رو به برنامه اضافه کنید.

بعد در اولین خط برنامه کد

clock_t start=clock();

را اضافه کنید سپس درآخر برنامه خود قبل از پایان یافتن برنامه کد

 cout<<"time:"<<((double)clock()-start)/CLOCKS_PER_SEC<<endl; 

را اضافه کنید

فرم کلی برنامه:

#include <ctime>

int main(){

clock_t start=clock();

.

.

.

cout<<"time:"<<((double)clock()-start)/CLOCKS_PER_SEC<<endl;

retun0;

}

  • محمدصادق دهقان نیری

متن سوال:

مجموع اعداد اول کوچکتر از 10برابر است با 17=7+5+3+2

مجموع اعداد اول کوچکتر از دو میلون چند است؟

  • محمدصادق دهقان نیری